Publicerades

UD avråder från besöksresor till Iran

Svenska utrikesdepartementet, UD, avråder från alla icke nödvändiga resor till Iran. Detta på grund av säkerhetsläget.

Avrådan omfattar besöks- och turistresor och gäller tills vidare i hela landet. 

Svenskar som besöker Iran bör noga följa det aktuella läget i landet och undvika alla former av folksamlingar. Även utlänningar kan frihetsberövas och utsättas för våld om de befinner sig i närheten av oroligheter.

Ordningsmaktens verksamhet och tolkning av lagen kan vara egenmäktig. Utländska resenärer kan godtyckligt frihetsberövas och åtalas utan tydliga skäl.

Uppdaterades

Taggar för denna sida: