Publicerades

Kraftig ökning av covid-19, RS-virus och influensa

Spridningen av luftvägsinfektioner ökar kraftigt just nu, uppger Folkhälsomyndigheten. Det är därför viktigt att den som är sjuk stannar hemma.

Vaccination mot covid-19 och influensa är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. Det är särskilt viktigt att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp vaccinerar sig enligt rekommendationerna.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: