Publicerades

Uppgifter om brand på kärnkraftverk i Ukraina

Det internationella atomenergiorganet IAEA meddelade under natten att en brand hade utbrutit i samband med beskjutningar vid kärnkraftverket Zaporizjzja i sydöstra Ukraina. Branden är nu släckt. Några förhöjda strålningsnivåer ska inte ha uppmätts. Men även om en allvarlig olycka skulle ske på kärnkraftverket begränsas konsekvenserna i Sverige av det stora avståndet, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten.

Uppdatering 07.30

SSM, Strålsåkerhetsmyndigheten, uppger att branden som uppstod i en byggnad i närheten av reaktorerna nu är släckt. Säkerhetssystemen är i drift på kärnkraftverket och inga förhöjda strålningsnivåer har uppmätts. 

Ursprunglig text

IAEA skriver i ett pressmeddelande att de följer läget noggrant. Någon förändring i strålningsnivåer har inte uppmätts, uppger IAEA.

SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten, uppger på sin webbplats att inga förhöjda strålningsnivåer har uppmätts i Sverige. SSM skriver också att det krävs ett stort utsläpp från kärnkraftverket för att Sverige ska påverkas, eftersom ett utsläpp av radioaktiva ämnen späds ut i atmosfären.

Vid en allvarlig olycka på kärnkraftverket i Zaporizhzhya begränsas konsekvenserna i Sverige av det stora avståndet, skriver SSM.

SSM skriver också att om en sådan händelse skulle inträffa och vindarna för utsläppet mot Sverige är det inte aktuellt med jodtabletter, inomhusvistelse eller utrymning. Den påverkan som eventuellt kan ske i Sverige är i första hand på livsmedelsproduktion. 

Källor: Strålsäkerhetsmyndigheten, IAEA
Uppdaterades

Taggar för denna sida: