Publicerades

🔺 Röda varningar för höga flöden och översvämning

Röda varningar har utfärdats för extremt höga flöden och översvämning på flera håll i landet. Det är den allvarligaste nivån på SMHI:s vädervarningar.

🔺 Röd varning för höga flöden 

  • En röd varning har utfärdats för extremt höga flöden i Gavleån. Varningen gäller mellan Forsbacka och Gävle i Gävleborgs län och är giltig tillsvidare
  • En röd varning har utfärdats för extremt höga flöden i Marnäsån och Kolningsån i Dalarnas län. Varninen gäller mellan Ljugaren och Sör-Lingan och är giltig tillsvidare. 

Läget kan leda till:

  • Extremt höga strömhastigheter i vattendragen. 
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan. 

🔺 Röd varning för översvämning

En röd varning har utfärdats för översvämning i Gavleån. Varningen gäller Nedre Säljet nedströms Storsjön och Forsbacka.

Detta kan leda till:

  • Översvämning som drabbar byggnader
  • Översvämning av vägar
  • Översvämning vid miljöfarligt område eller förorenad mark.

Följ SMHI för uppdaterad information om aktuella varningar.

Risk för allvarliga konsekvenser

Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs vädervarningar och kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en stor fara för allmänheten och orsaka mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Det finns en stor risk för omfattande störningar i olika tjänster i samhället, som till exempel i kollektivtrafik och blåljusverksamhet.

🔶 Orange varning för översvämning

SMHI har utfärdat orange varning gällande översvämning för Voxnan och Sillerboån i Gävleborgs län och på flera andra håll i landet. Här kan du se vilka orangea varningar som är utfärdade. 

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: