Publicerades

Höjning av terrorhotnivån till högt hot

Terrorhotnivån höjs från förhöjt till ett högt hot, meddelar Säkerhetspolisen. Bakgrunden är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Beslutet beror inte på någon enskild händelse.

Hotnivån ändras från förhöjt hot (3) till högt (4) hot på en femgradig skala. Höjningen är en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Så här bör du agera

Höjningen av terrorhotnivån innebär att du ska fortsätta leva som du har gjort tidigare och göra de saker i vardagen som du brukar, skriver Polisen på sin webbplats. 

Däremot är det bra att vara mer vaksam.
Om du ser saker i sin närmiljö som avviker från hur det brukar vara kan du tipsa polisen.
Här hittar du mer information från Polisen om detta.

De olika stegen i hotnivåskalan är:

  • inget identifierat hot (1)
  • begränsat hot (2)
  • förhöjt hot (3)
  • högt hot (4)
  • mycket högt hot (5)

Nyheten hos Säkerhetspolisen

Svenska myndigheter om säkerhetsläget

Mer information från myndigheterna på Krisinformation.se

Uppdaterades

Taggar för denna sida: