Publicerades

Orange varning för högt vattenstånd

🔶 SMHI har utfärdat en orange varning för högt vattenstånd gällande kuststräckan mellan Malmö och Varberg. Det finns risk för omfattande översvämningar.

Vattentståndet blir högt under torsdag och fortsätter sedan att stiga och når mycket höga nivåer under fredag. Det finns risk för omfattande översvämningar som kan orsaka begränsad framkomlighet på vägar och järnvägar. Hamnar, byggnader och kommersiella verksamheter nära kusten riskerar stora skador. 

Den segelfria höjden under broar minskar och förtöjda båtar kan få skador. 

Varningen gäller från torsdag klockan 11.00 till lördag klockan 04.00. 

Källa: SMHI
Publicerades

Taggar för denna sida: