Publicerades

Röda varningar för översvämning

🔺 SMHI har utfärdat röda varningar för översvämning. De röda varningarna gäller några sjöar i anslutning till övre Viskan och övre Ätran i Västra Götalands län. Det finns även flera orange och gula varningar utfärdade för andra områden.

Uppdatering 18/1 kl 12.43: Nyheten uppdateras inte längre. Du hittar aktuella varningar och lokal information från myndigheterna på vår samlingssida.

Röda varningar 🔺

Efter den senaste tidens regn och snösmältning har vattennivåerna stigit i flera sjöar. 

  • SMHI har utfärdat en röd varning som gäller områden utmed Marsjön och Mellsjön (i Ulricehamns och Borås kommun) där de höga vattennivåerna kan leda till översvämning av vägar och byggnader. 
  • Det finns också en röd varning för ett område vid Simmesjön i Tranemo kommun, där nivåerna kan orsaka översvämning av byggnader.

Röd varning är den allvarligaste nivån av SMHI:s vädervarningar. Det innebär att vädret kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten och mycket allvarliga skador på egendom och miljö.

Det finns också risk för problem med framkomlighet på vägar i översvämmade områden. 

Orange varningar 🔶 

SMHI har utfärdat orange varning för översvämning i

  • nedre Storån i Västerviks kommun,
  • Dyltaån i Örebro kommun
  • nedre Ätran i Svenljunga kommun.
  • Arbogaån.

SMHI har utfärdat orange varning för höga flöden i

  • Kilaån i Södermanlands län,
  • övre delen av Nissan, och nedre Lagan samt
  • i Övre Tidan uppströms Blikstorp i Jönköpings och Västra Götalands län

Varningarna gäller tills vidare. 

Gula varningar 🟡

Det finns även flera gula varningar för höga flöden utfärdade i andra delar av södra och mellersta Sverige.

Lokal information

För lokal information, se vår sammanställda information

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: