Publicerades

Orange varningar för snöfall i Svealand och Gävleborgs län

🔶 SMHI har utfärdat två orange varningar för snöfall. Från måndag kväll fram till tisdag morgon väntas tidvis kraftigt snöfall i sydvästra Svealand. Från måndag kväll fram till tisdag förmiddag väntas tidvis kraftigt snöfall i mellersta Svealand och Gävleborgs län.

SMHI har utfärdat två varningar som båda gäller kraftigt snöfall och som kan leda till problem i bland annat trafiken. Varningen för sydvästra Svealand gäller 30 oktober kl. 18.00 – 31 oktober kl. 06.00. Varningen för mellersta Svealand och Gävleborgs län gäller 30 oktober kl. 21.00 – 31 oktober kl. 11.00. 

Hur kan det påverka mig?

  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.