Publicerades

Orange varning för höga flöden i Övre Rönne å

Uppdatering 21/2: Varningen gäller inte längre.

Ursprunglig text:

🔶 SMHI har utfärdat en orange varning för höga flöden i Övre Rönne å, Hörbyån från Hörby till utflödet i Ringsjön, i Skåne län.

Uppdatering den 25 januari kl 14.45: 

Vistas inte nära vattendrag

Hörby kommun uppmanar allmänheten att av säkerhetsskäl inte vistas nära vattnet. Nära vattendrag och sjöar kan det finnas risk för översvämningar och ras. 

Fastighetsägare uppmanas att hålla sig informerade om situationen och vidta åtgärder för att skydda sin egendom.

Begränsa spolning

Avloppsledningarna i Hörby kommun och Fogdarp är överbelastade. Mittskånevatten ber fastighetsägare med anslutning till kommunalt avlopp att begränsa mängden vatten som spolas ut i avloppet.   

Flera förskolor i Hörby håller stängt på grund av vattennivåerna. Kommunen noterar också att vattennivåerna i Ringsjön ökar.  

Ursprunglig text:

🔶 SMHI har utfärdat en orange varning för höga flöden i Övre Rönne å, Hörbyån från Hörby till utflödet i Ringsjön, i Skåne län.

Den orange varningen gäller från den 24 januari kl 00.00 till 25 januari 23.59 och avser snösmältning och regn på mättad mark som orsakar höga flöden och stigande vattenstånd.

Uppdaterades

Taggar för denna sida: