Publicerades

🔶 SMHI varnar för vind och snö i fjällkedjan från Jämtlands län och norrut

Uppdatering 21/2: Varningen gäller inte längre.

Ursprunglig text:

Dessa varningar gäller från den 1 februari:

 • Fjälltrakterna i nordligaste Jämtland och södra Lappland.  Orange varning för vind och snö.
 • Fjälltrakterna i norra Lappland  Orange varning för vind och snö.
 • Västerbottens län och nordligaste Jämtlands län  Orange varning för vind. 
 • Nordöstra Norrbottens län  Orange varning för vind.

Se SMHI:s varningar för mer information

En orange varning för vind och snö kan innebära:

 • Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
 • Räddningsinsatser i fjällmiljö kan bli riskabla och ta lång tid.
 • Mycket svårt att förflytta sig samt att resa och förankra tält.
 • Mycket svårt att orientera sig på grund av kraftigt nedsatt sikt.
 • Stor risk för förfrysning.

En orange varning för vind kan innebära:

 • Mycket begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
 • Förseningar inom buss-, tåg-, flyg- och färjetrafiken samt inställda avgångar.
 • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.
 • Skador på byggnader och risk för flygande föremål.
 • Omfattande skogsskador.
Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: