Publicerades

Varning för höga flöden och översvämning i Kävlingeån

Uppdatering 21/2: Varningen gäller inte längre.

Ursprunglig text:

Snösmältning och regn har lett till höga flöden och risk för översvämning i Kävlingeån. SMHI har därför utfärdat en orange varning för översvämning. 

Uppdatering 31/1: Den röda varningen för höga flöden gäller inte längre.

Ursprunglig text:

🔺 En röd varning för höga flöden har utfärdats för Kävlingeån nedströms Vombsjön till havet.

🔶 En orange varning för översvämning har utfärdats för Kävlingeån, nedströms Vombsjön till Kävlinge. 

Hur kan det påverka mig?

Översvämmad mark vid vattendrag och sjö kan påverka byggnader och vägar. Det kan vara farligt att vistas i närheten av vattendraget då det kan råda extremt höga strömhastigheter i vattendragen.

Vägar, järnvägar och byggnader kan drabbas av översvämning.  

När? 

Den röda varningen för höga flöden gäller från klockan 12.00 den 25:e januari och tillsvidare. Den orange varning för översvämning gäller från midnatt den 26:e januari. 

Röd varning 

Röd varning för höga flöden innebär extremt hög risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden, med påverkan på till exempel byggnader, vägar och viadukter och extremt höga strömhastigheter i vattendragen.

Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs vädervarningar.

Orange varning 

Vädervarningar på orange nivå innebär att vädret kan medföra allvarliga konsekvenser för vikiga vägar och kollektivtrafik. Vädret kan bli en fara för allmänheten och orsaka stora skador på egendom och miljö. Det finns en stor risk för störningar i olika tjänster i samhället. 

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: