Nyheter för juli

Publicerades

Polisen: Skärpt gränskontroll i Norge

Publicerades

Mycket hög brandrisk i många län

Publicerades

SMHI: skärpt varning för extremt höga temperaturer

SMHI utfärdade på torsdagmorgonen en klass 2-varning för extremt höga temperaturer. Varning klass 2 gäller när temperaturerna väntas nå 30 grader eller högre under fem dagar i följd, eller när de väntas nå 33 grader eller mer tre dagar i följd. Klass 2 är den högsta nivån i SMHI:s nya…

Publicerades

SMHI: utökad varning för mycket höga temperaturer

SMHI utökade sin klass 1-varning för mycket höga temperaturer på tisdagen till att omfatta fler län.

Publicerades

Borgholms kommun om vattenläckan i Byxelkrok

Inom området mellan Enerum och Hunderum i Byxelkrok på Öland ombads allmänheten att koka dricksvattnet innan förtäring på tisdagen.