Nyheter

November 2014

  • Jordbruksverket har bestämt sig för att höja skyddsnivån mot fågelinfluensa för fåglar i Sverige. Det betyder bland annat att fåglar ska hållas inomhus. Beslutet är en förebyggande åtgärd och beror på att fågelinfluensa har hittats i Tyskland och Holland.

    Publicerad |
  • Under förmiddagen 15 november ägde en jordbävning på omkring 7.0 på Richterskalan rum i havet utanför ögruppen Moluckerna i Indonesien och en tsunamivarning utfärdades. De tsunamivågor som på förmiddagen nådde land har orsakat strömavbrott och skador på byggnader, men inga personskador har…

    Publicerad |
  • SMHI utfärdade på måndagen en klass 2-varning för stora snömängder i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.

    Publicerad |