Publicerades

Trafikverket om stormen i sydsverige

Även lokala trafikbolag inför begränsningar i trafiken. Har du frågor om din resa, kontakta din trafikoperatör. 

Trafikverket

Krisinformation.se om din beredskap för transportstörningar  

Du kan också ladda ner Krisinformation.ses mobilapp och i denna få trafikoperatörernas information sorterad efter de län du vill följa.

Källa: Trafikverket
Uppdaterades

Taggar för denna sida: