Nyheter för maj

Publicerades

MSB följer störningar i infrastrukturen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, följer de händelser som påverkat olika typer av kommunikationssystem den senaste veckan. MSB ser händelserna som separata från varandra.

Publicerades

P4 Sjuhärad sänds via reservmast

Den rasade Häglaredsmasten har ersatts av en reservmast och P4 Sjuhärads sändningar på FM-nätet är åter igång.

Publicerades

Häglaredsmasten ur funktion - störningar i radio och tv-sändningar runt Borås

Häglaredsmasten utanför Borås är delvis ur funktion. Radio och tv-sändningar fungerar dåligt i området kring masten. Teracom som ansvarar för masten arbetar med att få igång sändningarna.

Publicerades

Boende i Västerljung uppmanades att stänga dörrar och fönster på grund av brandrök

Boende i Västerljung i Sörmland uppmanades på lördagskvällen av Sörmlandskustens räddningstjänst att hålla fönster och dörrar stängda på grund av den rök som spreds från en brand på en gård.

Publicerades

Brand i hyreshus på Södermalm, Stockholm

En brand bröt ut på lördagsmorgonen i ett hyreshus på Södermalm i Stockholm. Branden orsakade kraftig rökutveckling och boende evakuerades.

Publicerades

Skogsbrand i Västerviks kommun

Räddningstjänsten i Västerviks kommun arbetar sedan fredag eftermiddag med att bekämpa en skogsbrand i höjd med Almvik. Branden har medfört trafikstörningar på E22.

Publicerades

Om eldningsförbud

Den senaste tiden har många gräs- och skogsbränder brutit ut runtom i landet. Eldningsförbud har utfärdats på flera håll.

Publicerades

Tidigare VMA för Umeå avslutat

Uppdaterad 7/5: Det VMA som utfärdades under lördagen för området kring Erforsen i Umeå är borttaget.

Publicerades

Tidigare VMA för Gotland avslutat

Uppdaterad 7/5: Det VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, som utfärdades tidigare under lördagen för området runt Vänge i Gotlands län är borttaget.

Publicerades

Region Gotland om skogsbrand på Gotland

Uppdaterad lördag 7/5 kl. 15.20: MSB stödjer Räddningstjänsten Gotland med släckutrustning för att bekämpa den brand som startade i Vänge på mellersta Gotland under fredagen den 6 maj.

Publicerades

Säkerhetspolisen avslutar särskild händelse

Säkerhetspolisen avslutade 3 maj sin särskilda händelse.

Publicerades

Tidigare VMA för Huskvarna avslutat

Uppdaterad 2/5: Det VMA som utfärdades den 1 maj om en stor brand i Huskvarna är borttaget.