Publicerades

Många hushåll utan el och dricksvatten efter stormen

Här hittar du länkar till de drabbade kommunernas och de största elbolagens information om strömavbrott och andra störningar efter snöovädret Alfrida.

Uppdatering 8/1 kl 14.45: Återställandet av elnätet kommer ta upp till två veckor meddelar Vattenfall. Tänk på att det är förenat med stor fara att röra sig i terrängen i stormdrabbade områden. Gå inte nära elledningar som ligger på marken då de kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst ner över elledningar utan anmäl detta till elnätföretaget.

Ursprunglig text:
Efter stormen Alfrida har ett stort antal hushåll drabbats av strömavbrott. Detta framför allt i Stockholms och Uppsala län samt på Gotland. Skadorna på elnätet efter stormen är omfattande och det kommer att ta lång tid att reparera. Några delar av elnätet är så skadade att det behöver byggas upp från grunden igen. 

I de drabbade områdena har några kommuner öppnat värmestugor. Där kan man hämta dricksvatten, ladda mobilen, eller värma sig tillfälligt. 

På många håll påverkar strömavbrottet även telefonin och tillgången till dricksvatten. Kommunerna har ordnat med tappställen där man kan hämta dricksvatten och flera elnätsföretag har öppnat lokala informationscenter för frågor om avbrottet.

För mer information om var värmestugor, informationscenter och tappställen finns, följ länkarna nedan.

Om du har frågor om avbrottet, vänd dig till ditt elnätsföretag. Här hittar du kontaktuppgifter och driftinformation till alla elnätsföretag i Sverige.

Källor: Eon, Vattenfall, Värmdö kommun, Region Gotland
Uppdaterades

Taggar för denna sida: