Nyheter för juli

Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Mers blir anmälningspliktig sjukdom

Sjukdomen mers blir från och med den 1 augusti 2015 en anmälningspliktig sjukdom och MERS-coronavirus är tillagt i Smittskyddsförordningen.

Publicerades

Sveriges ambassad i Ankara om säkerhetsläget i Turkiet

På grund av det försämrade säkerhetsläget i Turkiet har Sveriges ambassad i Ankara uppdaterat reseinformationen för landet.

Publicerades

Ett år efter branden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland förra sommaren var den största skogsbranden Sverige drabbats av i modern tid. Ett stort antal utvärderingar har gjorts och sedan branden. Lärdomarna är många. Erfarenheterna ger samhället en möjlighet att vara bättre rustat och minska påverkan vid nästa kris.

Publicerades

SMHI varnar för mycket höga flöden i Jämtlands och Västernorrlands län

SMHI utfärdade under lördagen en klass 2-varning för mycket höga flöden i små vattendrag i Jämtlands och Västernorrlands län.

Publicerades

Polisen: Sprängningarna i Malmö har högsta prioritet

Malmö har under året utsatts för ett stort antal sprängningar, där bland annat handgranater använts. Under sommaren har utvecklingen eskalerat. Polisen i region Syd informerar om att händelserna i Malmö har högsta prioritet och att en stor resurs arbetar med situationen.

Publicerades

Utvärdering av MSB:s insatser vid ebolautbrottet i Västafrika

Under 2014 drabbades Västafrika av ett omfattande utbrott av ebola. I oktober förra året fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att genomföra insatser i området. Nu har Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genomfört en utvärdering av insatsen på uppdrag…

Publicerades

Sveriges ambassad i Aten om bränderna i Grekland

Med anledning av de pågående skogsbränderna i södra Grekland uppmanar ambassaden svenskar i landet att följa anvisningar från lokala myndigheter.

Publicerades

Sveriges ambassad i Tokyo om tyfonen Nangka

Tyfonen Nangka beräknas nå delar av södra Japan under torsdagen den 16 juli, skriver Sveriges ambassad i Tokyo.

Publicerades

UD avråder från alla icke nödvändiga resor till Tunisien

Utrikesdepartementet utökade på fredagen sin avrådan till att gälla alla icke nödvändiga resor till Tunisien, på grund av det nuvarande säkerhetsläget.

Publicerades

Generalkonsulatet i Shanghai om tyfonen Chan-Hom

Tyfonen Chan-Hom nådde Zhejian och Shanghai under fredagen.

Publicerades

Livsmedelsverket om salmonellautbrottet i Sverige

Salmonellabakterier har hittats i två kryddblandningar. Enligt Livsmedelsverket kan kryddorna vara orsaken till det salmonellautbrott som pågår i Sverige men ytterligare provtagning görs.