Nyheter för oktober

Publicerades

Kriseinfo.no om omfattande översvämningar i Norge

Kraftiga regn har medfört omfattande översvämningar på flera håll i västra Norge. Flera hus har spolats bort och över hundra personer har evakuerats.

Publicerades

SMHI varnar för mycket höga flöden i Värmland och i delar av Västra Götaland

SMHI har utfärdat en vädervarning klass 2 för mycket höga flöden i Värmlands län och i delar av västra Götalands län. Stora regnmängder de senaste dagarna har gjort att flödena har stigit snabbt i flera vattendrag. I Västsverige orsakade det kraftiga regnet under lördagen problem i trafiken längs…

Publicerades

Stockholms läns landsting om misstänkt fall av ebola

Uppdaterad 20/10: Den person som på söndagen ankom till Arlanda flygplats och sedan har utretts och vårdats vid Karolinska Universitetssjukhuset är inte smittad av ebola visar provsvar.

Publicerades

WHO om utbrottet av ebola i Senegal och Nigeria

Uppdaterad 20/10: Även Nigeria är nu fritt från ebola, meddelar WHO. Utbrottet av ebola i Senegal är nu över meddelade Världshälsoorganisationen WHO på fredagen. En patient sjuk i ebola konstaterades i Senegal den 28 augusti och landet har sedan dess arbetat med vård och att hindra smittspridning.

Publicerades

MSB söker personal till hjälpinsatser i Västafrika

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför på uppdrag av regeringen hjälpinsatser i några av de länder som har drabbats hårt av ebola.

Publicerades

Länsstyrelsen om översvämningar i Västra Götaland

I delar av Västra Götaland har stora regnmängder orsakat översvämningar och trafikproblem.

Publicerades

Regeringen: Utökat stöd mot ebola

Regeringen beslutade under torsdagen att bidra med ytterligare 100 miljoner till humanitärt stöd mot ebola-epidemin i Västafrika. Beslutet är ett svar på FN:s begäran om mer resurser och personal.

Publicerades

Myndigheterna om stoppat parti nötkött från Slovakien

Femhundra kilo nötkött ska förstöras som en säkerhetsåtgärd efter att mjältbrand har upptäckts på den gård köttet kommer från. Köttet är från djur uppfödda i Slovakien och slaktade i Polen, uppger Livsmedelsverket.

Publicerades

Nya svenska insatser mot ebola

Behovet av internationella stöd- och hjälpinsatser är stort i den region i Västafrika som sedan i våras drabbats hårt av ebolautbrott. Även Sverige bidrar i detta hjälparbete och i dag beslutade regeringen att öka insatserna.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Låg risk för smittspridning av ebola i Sverige

Enligt spanska hälsomyndigheter har en person smittats av ebola i Spanien. Personen ingick i en grupp som vårdade personer som fått ebola när de arbetat i Sierra Leone och Liberia. Det är fortfarande mycket låg risk för smittspridning av ebola i Sverige.

Publicerades

MSB skickar hjälpinsats till Liberia

Uppdaterad 10/10: Liberia är ett av de länder som drabbats hårdast av ebola och behovet av internationell hjälp är stort. MSB skickar åtta personer i en hjälpinsats till landet. MSB:s team kommer inte att ta hand om ebolasmittade på plats utan stödja internationell personal som utför det arbetet.

Publicerades

UD om fall av ebola i Spanien

Det första fallet av en person smittad av ebola utanför Afrika har konstaterats i Spanien, uppger spanska hälsomyndigheterna. Risken för smittspridning i Europa och Sverige är fortfarande liten. Sveriges ambassad i Spanien uppdaterar löpande rekommendationerna från spanska hälsomyndigheter på sin…

Publicerades

Livsmedelsverket om kartläggning av brandsläckningsmedel i dricksvatten

Perfluorerade alkylsyror, PFAA, finns i drygt en tredjedel av de vattentäkter som Sveriges befolkning får sitt dricksvatten ifrån. Men halterna i ytvattnet är så låga att de inte innebär någon hälsorisk. Det visar en kartläggning som Sveriges kommuner har gjort, skriver Livsmedelsverket.

Publicerades

Svenska myndigheter om ebola

Enligt amerikanska smittskyddsinstitutet CDC har ett fall av ebola bekräftats i USA. Patienten har blivit smittad i Liberia och sedan rest till Texas i USA. För Sveriges del innebär det konstaterade ebolafallet i USA inga förändrade rutiner.

Publicerades

MSB om informationssäkerhetsmånaden

Den 1 oktober startar Europeiska informationssäkerhetsmånaden, en kampanj inom EU, som syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten om informationssäkerhet i hemmet och på arbetsplatsen.