Nyheter för november

Publicerades

Vaccinationer mot covid-19 tidigast i januari 2021

Vaccinering mot covid-19 i Sverige kommer enligt planerna tidigast kunna starta i januari 2021.

Publicerades

Möjligt att hålla begravningar med max 20 deltagare

För att motverka smittspridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs dock för begravningar med max 20 deltagare.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten får möjlighet att införa lokala besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har idag beslutat att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa lokala besöksförbud på äldreboenden.

Publicerades

Skärpta allmänna råd i Jämtlands län

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Jämtlands län har ökat kraftigt. Därför införs nu skärpta allmänna råd, för att minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.

Publicerades

Varning för stora snömängder i Västerbotten

SMHI utfärdade på onsdagen en klass 2-varning för stora snömängder i Västerbottens kustland. Varningen gäller för torsdagen då det kan komma 15-30 centimeter snö.

Publicerades

Gymnasieskolor får använda distansundervisning för att begränsa smittspridningen

Från och med måndag 23 november får gymnasieskolor använda distansundervisning som komplement till undervisning på plats. Detta för att minska trängseln i skolans lokaler och därmed risken att covid-19 sprids mellan elever och personal. Tidigare har distansundervisning endast varit tillåten på…

Publicerades

Sverige deltar i ytterligare avtal om covid-19-vaccin

Sverige ska delta i ett EU-gemensamt avtal om att köpa covid-19-vaccin från Pfizer/BioNTech. Det är det tredje företaget som regeringen tecknar avtal med och förutsatt att vaccinerna godkänns har Sverige nu säkrat doser för hela befolkningen.

Publicerades

Max åtta personer får samlas

Regeringen föreslår att allmänna sammankomster begränsas ytterligare. Från och med 24 november och fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samtidigt tas det tidigare undantaget för tillställningar på serveringsställen bort.

Publicerades

Skärpta allmänna råd i Gävleborg och Västernorrland

Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt i Gävleborgs- och Västernorrlands län. Därför införs skärpta allmänna råd som ska bromsa smittspridningen i länen. De skärpta råden gäller från och med i dag till och med den 13 december, men kan komma att förlängas.

Publicerades

Skärpta allmänna råd i Dalarna, Värmland, Västmanland och på Gotland

Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt i Dalarnas, Gotlands, Värmlands och Västmanlands län. Därför införs från och med idag skärpta allmänna råd som ska minska spridningen av covid-19 i länen. De gäller i första hand till och med den 10 december 2020 och kan förlängas.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Linköpings kommun, Östergötlands län

Det viktiga meddelandet till allmänheten i Linköping gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Regeringen: Förbud mot alkoholservering efter klockan 22

Socialdepartementet föreslår en ny lag om tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22.

Publicerades

Skärpta allmänna råd införs i Kalmar, Västerbotten och Norrbotten

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och smittskyddsläkarna i region Kalmar, Västerbotten och Norrbotten har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i respektive län. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet gäller till och med…

Publicerades

Skärpta regionala råd införs i Blekinge

Region Blekinge och smittskyddsläkaren i Blekinge har beslutat om skärpta regionala råd för personer som vistas i länet. Syftet är att minska risken för smittspridning av covid-19. Beslutet gäller till och med den 30 november, men kan förlängas.

Publicerades

UD förlänger avrådan från resor

Utrikesdepartementet (UD) har beslutat att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien. Avrådan gäller till och med den 31 januari 2021.

Publicerades

Skärpta allmänna råd i Kronoberg och Södermanland

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i Kronobergs och Södermanlands län har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i de två länen. Beslutet gäller till och med den 26 november, men kan förlängas.

Publicerades

Skärpta allmänna råd införs i Halland, Jönköping och Örebro

Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkarna i region Halland, Jönköping och Örebro och länsstyrelserna har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i respektive län. Beslutet gäller till och med den 24 november, men kan förlängas.

Publicerades

Nya regler för minskad trängsel på serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Detta för att minska trängseln och därmed spridningen av covid-19.

Publicerades

Sveriges ambassad om skottlossning i Wien

Det har skett en skottlossning i Wien, Österrike, under måndagskvällen. Lokala myndigheter rekommenderar alla att hålla sig borta från de centrala delarna av staden samt att undvika att resa med kollektivtrafiken.