Nyheter

Augusti 2014

 • Uppdatering 2/9 10.30. Översvämningarna i sydvästra Skåne orsakar fortfarande trafikproblem. Här hittar du länkar till aktuell information.

  Publicerad |
 • Ett mindre lavautbrott började natten till 29 augusti i ett vulkansystem norr om Vatnajökull. Reguljärflyg påverkas inte av utbrottet. Personer som vistas i närliggande områden uppmanas att ha sina mobiltelefoner laddade och vistas där det är täckning. Både isländska och svenska myndigheter följer…

  Publicerad |
 • SMHI varnar för mycket höga flöden i små vattendrag i Värmland och har utfärdat en klass 2-varning.

  Publicerad |
 • Uppdatering 2014-08-24 09.20. De seismiska oroligheterna under Dyngjujökull i Vatnajökull har minskat, uppger Sveriges ambassad i Reykjavik. De som vistas i området uppmanas att ha sina mobiltelefoner laddade och vistas där det är täckning. Restriktionerna för flyg över området har tagits bort.

  Publicerad |
 • SMHI varnar för mycket höga flöden i små vattendrag längs Hallandskusten mellan Varberg och Halmstad.

  Publicerad |
 • På fredagen kom rapporter om att läget har stabiliserats i de översvämningsdrabbade områdena. Flera vägar och järnvägssträckor är dock fortfarande avstängda.

  Publicerad |
 • När vattnet sjunker undan efter de kraftiga regnfallen kan jorden sättas i rörelse. Då ökar risken för ras och skred.

  Publicerad |
 • Branden i Västmanland är under kontroll men det brinner fortfarande på vissa platser. Ett antal vägavsnitt i det brandhärjade området har öppnats. Avspärrningar förekommer.

  Publicerad |
 • Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Sierra Leone, Liberia och…

  Publicerad |
 • SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Värmlands län.

  Publicerad |
 • Kristinehamn och delar av Karlstads kommun har drabbats av översvämningar efter kraftiga regn.

  Publicerad |
 • SMHI utfärdade på onsdag eftermiddag en varning klass 2 för mycket höga flöden i vattendrag söder om Vänern, Västra Götalands län.

  Publicerad |
 • Översvämningarna i Halland och Västra Götaland har medfört stora trafikstörningar för väg och järnväg.

  Publicerad |
 • Med anledning av det kraftiga regnandet i Halland går nu SMHI ut med en klass 3-varning för extremt höga flöden i de nedre delarna av Nissan som kan medföra stora översvämningsproblem.

  Publicerad |
 • Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera platser i Halland, skriver länsstyrelsen. På deras hemsida hittar du mer information och länkar till de drabbade kommunerna.

  Publicerad |
 • På grund av de stora regnmängder som fallit och kommande regn varnar SMHI för höga flöden i små vattendrag i Ätrans och Nissans avrinningsområden.

  Publicerad |
 • På förekommen anledning vill Länsstyrelsen i Västmanlands län understryka att väg 668 mellan Hästbäck och Ängelsberg fortfarande är avstängd. Vägsträckan ligger inom det område som har spärrats av på grund av den stora skogsbranden i Västmanland.

  Publicerad |
 • Boende i Gammelby i Surahammar kommun behöver inte längre koka sitt dricksvatten.

  Publicerad |
 • Den stora skogsbranden i Västmanland har förutom evakuering av människor även inneburit att ett stort antal djur har…

  Publicerad |
 • Markägare och allmänhet varnas för att gå in i skog som drabbas av brand. Det kan ta månader innan det är säkert att vistas i skogen efter branden i Västmanland.

  Publicerad |
 • Om det skulle inträffa en ny skogsbrand samtidigt som branden i Västmanland fortfarande pågår, skulle det fortfarande finnas goda resurser för att släcka båda.

  Publicerad |
 • I Sala och Fagersta kommer nu de som drabbats av skogsbranden att få särskilt utsedda kontaktpersoner inom polisen, som hjälper och stöttar de drabbade personerna.

  Publicerad |
 • Flera av de områden som varit avspärrade efter skogsbranden har nu öppnats för de boende, uppger Länsstyrelsen Västmanland.

  Publicerad |
 • På söndagskvällen informerade Länsstyrelsen i Västmanland om att fokus i släckningsarbetet nu ligger i kanterna. Därmed minskar behovet av de inlånade flygplanen, som avslutar sin insats idag. De öppna lågor som flammar upp kommer att hanteras av markpersonalen och resterande helikoptrar. Fokus…

  Publicerad |
 • Du som fortfarande är evakuerad från ditt hem med anledning av branden i Västmanland, och som har frågor om byggnader på din fastighet, kan med start söndag 10 augusti kl 08.00 ringa 113 13 för att anmäla att du vill ha information.

  Publicerad |
 • Att återvända till ett område som har drabbats av skogsbrand kan innebära risker. Upplevelsen kan också vara ångestskapande.

  Publicerad |
 • Flera bilvägar i området som berörs av skogsbranden i Västmanland är helt eller delvis avstängda, meddelar Trafikverket. Även tågtrafiken är inställd på vissa sträckor.

  Publicerad |
 • Sedan början av februari 2014 pågår ett utbrott av Ebolafeber i vissa länder i västra Afrika. Världshälsoorganisationen WHO bedömer utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Risken att Sverige drabbas av spridning är dock mycket låg. Med anledning av säkerhetsläget avråder…

  Publicerad |
 • Under lördagsmorgonen publicerade Länsstyrelsen i Västmanlands län uppdaterade kartor över brandområdet.

  Publicerad |
 • Surahammars kommun har sammanställt information angående statusen på dricksvattnet i kommunen.

  Publicerad |
 • Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att inte klippa upp viltstängsel då det innebär stor fara för både djur och trafikanter.

  Publicerad |
 • Det är mycket viktigt att alla respekterar avspärrningarna när räddningsledningen utför vattenbombningar över branden i Västmanland.

  Publicerad |
 • För delar av det avspärrade området gäller förändrade regler. Läs på länsstyrelsen Västmanlands sida vad som gäller just nu.

  Publicerad |
 • Polisen har bevakning vid det brandhärjade området i Västmanland. I dagsläget har polisen inte fått några rapporter om bostadsinbrott i det evakuerade området.

  Publicerad |
 • Länsstyrelsen Västmanland vill komma i kontakt med de som har kvar djur i utrymda områden och som inte kommer åt dem på grund av avspärrningarna runt brandområdet. Kontakta Länsstyrelsen på telefon 072-502 51 70.

  Publicerad |
 • Länsstyrelsen i Västmanlands län har tillsatt en särskild grupp som samordnar den stora mängd mat och det material som skänkts av privatpersoner och företag.

  Publicerad |
 • Brandens utbredning är oförändrad. Arbetet för att minska brandens intensitet pågår. Ambitionen är att hålla begränsningslinjerna och stänga in branden. Ett stort antal brandmän arbetar på marken. Flygplan och helikoptrar bekämpar branden från luften, vilket har gett bra resultat.

  Publicerad |
 • De som behöver samtalsstöd på grund av den stora skogsbranden i Västmanland kan ringa Sala kommuns kontaktcenter 0224-747000. Det nationella upplysningsnumret 113 13 gäller dock för mer allmänna frågor eller tips.

  Publicerad |
 • Ett antal telestationer i området där skogsbranden rasar i Västmanland saknar elförsörjning, flera går på batterier vilket innebär att det än så länge är begränsade störningar. I nuläget ligger en telestation nere vilket drabbar kunder med fast telefoni och bredband i Västervåla.

  Publicerad |
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar att både de inlånade franska och italienska planen har vattenbombat i brandområdet sedan 17-tiden under onsdagen.

  Publicerad |
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar att både de inlånade franska och italienska planen har vattenbombat i brandområdet sedan 17-tiden under onsdagen.

  Publicerad |
 • Alla som har frågor kring skogsbranden i Västmanland kan ringa Sveriges informationsnummer 113 13 för information från ansvariga myndigheter och kommuner. Samlad information finns också på…

  Publicerad |
 • Under onsdagen har räddningstjänst och polis fått många samtal från personer som känt brandlukt i Stockholmsområdet. Räddningstjänsten har varit och kontrollerat och inte hittat någon brand.

  Publicerad |
 • Jordbruksverket skriver att det är väsentligt att flytta djur bort från riskområdena för skogsbranden i så stor utsträckning som det är möjligt. Detta eftersom eld och brandrök kan ge skador på djuren. Om det är svårt att hitta lämpliga djurtransporter kan andra transportmedel användas för att…

  Publicerad |
 • Länsstyrelsen Västmanland varnar allmänheten för att befinna sig vid de sjöar där vattenbombningsplanen ska hämta vatten till brandbekämpningen. Detta för att underlätta planens arbete men även för att det är farligt att vara i närheten.

  Publicerad |
 • Tågtrafiken Västerås - Fagersta/Ludvika/Avesta Krylbo är inställd utan ersättningstrafik eller hänvisning på grund av de extrema förhållanden i området . Följande vägar i området är avstängda, helt eller delvis: 756, 256, 668, 685, 681. Det finns ingen prognos för när trafiken kan återupptas.

  Publicerad |
 • Den som känner medicinska besvär av röken från den stora branden i Västmanland uppmanas att kontakta 1177 Vårdguiden för råd. Den som har astmatiska besvär kan vid behov öka sin dos av läkemedel. Brandröken i sig är inte farlig.

  Publicerad |
 • Det brinner i Västmanland och både människor och djur hotas. Rök från skogsbränder kan förorena luften med små, ohälsosamma partiklar. Effekterna av rök på djur liknar det som människor upplever: ögon och luftvägar blir irriterade.

  Publicerad |
 • Frivilliga resursgrupper från Civilförsvarsförbundet stöder den lokala räddningstjänsten och samordnar hjälp under skogsbranden i Västmanland. Det är många som vill hjälpa till, men det är viktigt att göra det på rätt sätt så att släckningsarbetet inte störs.

  Publicerad |
 • Ett VMA gick på tisdagen ut som riktar sig till samtliga som berörs av rök från skogsbranden som pågår i Västmanland. De uppmanas att vara inomhus samt stänga dörrar, fönster och ventilation.

  Publicerad |
 • Surahammars kommun har startat upp en krisgrupp i Hammarskolan i Surahammar. Hit kan bland annat evakuerade från kommunen som inte har någonstans att ta vägen vända sig. Invånare från Gammelby evakueras under kvällen. Även Västervåla och Ängelsberg kommer att evakueras.

  Publicerad |
 • Sala kommun uppmanar privatpersoner och andra obehöriga att hålla sig borta från området där en skogsbrand pågår. Under måndagen den 4 augusti är kommunens inriktning att begränsa spridningen av branden, som fortfarande inte är under kontroll.

  Publicerad |
 • De som behöver kontakta Sala kommun med anledning av den pågående skogsbranden kan ringa kontaktcenter, 0224 74 70 00. Via kontaktcenter nås även kommunens Posomgrupp med personal från Svenska kyrkan och kommunens vård- och omsorgsförvaltning som kan ge drabbade stöd och svara på frågor.

  Publicerad |
 • På grund av skogsbranden i västra delarna av Sala kommun i Västmanlands län kan stark röklukt uppfattas ända in i Uppsala län. Uppdatering 3/8. Enligt Räddningstjänsten Jämtland känns röklukten även i delar av Jämtland. Ring Sveriges informationsnummer 113 13 om du har frågor.

  Publicerad |
 • På grund av skogsbranden i västra delarna av Sala kommun i Västmanlands län kan stark röklukt uppfattas ända in i Uppsala län. Uppdatering 3/8. Enligt Räddningstjänsten Jämtland känns röklukten även i delar av Jämtland. Ring Sveriges informationsnummer 113 13 om du har frågor.

  Publicerad |