Nyheter för augusti

Publicerades

Myndigheterna om översvämningarna i Skåne

Uppdatering 2/9 10.30. Översvämningarna i sydvästra Skåne orsakar fortfarande trafikproblem. Här hittar du länkar till aktuell information.

Publicerades

Svenska myndigheter om vulkanutbrottet på Island

Ett mindre lavautbrott började natten till 29 augusti i ett vulkansystem norr om Vatnajökull. Reguljärflyg påverkas inte av utbrottet. Personer som vistas i närliggande områden uppmanas att ha sina mobiltelefoner laddade och vistas där det är täckning. Både isländska och svenska myndigheter följer…

Publicerades

SMHI: klass 2-varning för mycket höga flöden i Värmland

SMHI varnar för mycket höga flöden i små vattendrag i Värmland och har utfärdat en klass 2-varning.

Publicerades

Sveriges ambassad om vulkanutbrottet på Island

Uppdatering 2014-08-24 09.20. De seismiska oroligheterna under Dyngjujökull i Vatnajökull har minskat, uppger Sveriges ambassad i Reykjavik. De som vistas i området uppmanas att ha sina mobiltelefoner laddade och vistas där det är täckning. Restriktionerna för flyg över området har tagits bort.

Publicerades

SMHI: Klass 2-varning för mycket höga flöden i Halland

SMHI varnar för mycket höga flöden i små vattendrag längs Hallandskusten mellan Varberg och Halmstad.

Publicerades

Läget har stabiliserats i de översvämningsdrabbade områdena

På fredagen kom rapporter om att läget har stabiliserats i de översvämningsdrabbade områdena. Flera vägar och järnvägssträckor är dock fortfarande avstängda.

Publicerades

Ökad risk för ras och skred efter kraftiga regnfall

När vattnet sjunker undan efter de kraftiga regnfallen kan jorden sättas i rörelse. Då ökar risken för ras och skred.

Publicerades

Skogsbranden: Vissa vägar öppna men respektera avspärrningarna

Branden i Västmanland är under kontroll men det brinner fortfarande på vissa platser. Ett antal vägavsnitt i det brandhärjade området har öppnats. Avspärrningar förekommer.

Publicerades

UD avråder från alla resor till Sierra Leone, Liberia och Guinea

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Sierra Leone, Liberia och…

Publicerades

SMHI: Klass 2-varning för mycket höga flöden i Värmland

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Värmlands län.

Publicerades

Om översvämningar i Värmland

Kristinehamn och delar av Karlstads kommun har drabbats av översvämningar efter kraftiga regn.

Publicerades

SMHI varnar för mycket höga flöden söder om Vänern

SMHI utfärdade på onsdag eftermiddag en varning klass 2 för mycket höga flöden i vattendrag söder om Vänern, Västra Götalands län.

Publicerades

Översvämningarna orsakar trafikstörningar

Översvämningarna i Halland och Västra Götaland har medfört stora trafikstörningar för väg och järnväg.

Publicerades

SMHI: Klass 3-varning för höga flöden i Nissan

Med anledning av det kraftiga regnandet i Halland går nu SMHI ut med en klass 3-varning för extremt höga flöden i de nedre delarna av Nissan som kan medföra stora översvämningsproblem.

Publicerades

Länsstyrelsen i Hallands län om översvämningarna

Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera platser i Halland, skriver länsstyrelsen. På deras hemsida hittar du mer information och länkar till de drabbade kommunerna.

Publicerades

SMHI varnar för höga flöden i de västra delarna av Götaland

På grund av de stora regnmängder som fallit och kommande regn varnar SMHI för höga flöden i små vattendrag i Ätrans och Nissans avrinningsområden.

Publicerades

Fortfarande avstängt mellan Hästbäck och Ängelsberg

På förekommen anledning vill Länsstyrelsen i Västmanlands län understryka att väg 668 mellan Hästbäck och Ängelsberg fortfarande är avstängd. Vägsträckan ligger inom det område som har spärrats av på grund av den stora skogsbranden i Västmanland.

Publicerades

Vattnet i Gammelby behöver inte längre kokas

Boende i Gammelby i Surahammar kommun behöver inte längre koka sitt dricksvatten.

Publicerades

Jordbruksverket: Att tänka på när du flyttar tillbaka djuren

Den stora skogsbranden i Västmanland har förutom evakuering av människor även inneburit att ett stort antal djur har…

Publicerades

Skogsstyrelsen: Stora risker med att beträda brandhärjade områden

Markägare och allmänhet varnas för att gå in i skog som drabbas av brand. Det kan ta månader innan det är säkert att vistas i skogen efter branden i Västmanland.

Publicerades

MSB: Sverige har god beredskap för en ny brand

Om det skulle inträffa en ny skogsbrand samtidigt som branden i Västmanland fortfarande pågår, skulle det fortfarande finnas goda resurser för att släcka båda.

Publicerades

Drabbade av branden får kontaktpoliser

I Sala och Fagersta kommer nu de som drabbats av skogsbranden att få särskilt utsedda kontaktpersoner inom polisen, som hjälper och stöttar de drabbade personerna.

Publicerades

Länsstyrelsen: Vissa avspärrade områden öppnas för boende

Flera av de områden som varit avspärrade efter skogsbranden har nu öppnats för de boende, uppger Länsstyrelsen Västmanland.

Publicerades

Länsstyrelsen i Västmanland om släckningsarbetet

På söndagskvällen informerade Länsstyrelsen i Västmanland om att fokus i släckningsarbetet nu ligger i kanterna. Därmed minskar behovet av de inlånade flygplanen, som avslutar sin insats idag. De öppna lågor som flammar upp kommer att hanteras av markpersonalen och resterande helikoptrar. Fokus…

Publicerades

Information om fastigheter i avspärrade områden

Du som fortfarande är evakuerad från ditt hem med anledning av branden i Västmanland, och som har frågor om byggnader på din fastighet, kan med start söndag 10 augusti kl 08.00 ringa 113 13 för att anmäla att du vill ha information.

Publicerades

Myndigheternas råd till dig som återvänder hem

Att återvända till ett område som har drabbats av skogsbrand kan innebära risker. Upplevelsen kan också vara ångestskapande.

Publicerades

Trafikstörningar i samband med skogsbranden

Flera bilvägar i området som berörs av skogsbranden i Västmanland är helt eller delvis avstängda, meddelar Trafikverket. Även tågtrafiken är inställd på vissa sträckor.

Publicerades

UD: Avrådan för resor till flera länder i Västafrika

Sedan början av februari 2014 pågår ett utbrott av Ebolafeber i vissa länder i västra Afrika. Världshälsoorganisationen WHO bedömer utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Risken att Sverige drabbas av spridning är dock mycket låg. Med anledning av säkerhetsläget avråder…

Publicerades

Länsstyrelsen har uppdaterat kartorna över brandområdet

Under lördagsmorgonen publicerade Länsstyrelsen i Västmanlands län uppdaterade kartor över brandområdet.

Publicerades

Surahammars kommun om statusen på dricksvattnet

Surahammars kommun har sammanställt information angående statusen på dricksvattnet i kommunen.

Publicerades

Länsstyrelsen Västmanland: klipp inte upp viltstängsel

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att inte klippa upp viltstängsel då det innebär stor fara för både djur och trafikanter.

Publicerades

MSB: Respektera avspärrningarna när räddningspersonalen vattenbombar

Det är mycket viktigt att alla respekterar avspärrningarna när räddningsledningen utför vattenbombningar över branden i Västmanland.

Publicerades

Länsstyrelsen Västmanland om det avspärrade området

För delar av det avspärrade området gäller förändrade regler. Läs på länsstyrelsen Västmanlands sida vad som gäller just nu.

Publicerades

Polisen om att förhindra inbrott i evakuerade området

Polisen har bevakning vid det brandhärjade området i Västmanland. I dagsläget har polisen inte fått några rapporter om bostadsinbrott i det evakuerade området.

Publicerades

Länsstyrelsen vill komma i kontakt med djurägare

Länsstyrelsen Västmanland vill komma i kontakt med de som har kvar djur i utrymda områden och som inte kommer åt dem på grund av avspärrningarna runt brandområdet. Kontakta Länsstyrelsen på telefon 072-502 51 70.

Publicerades

Särskild grupp samordnar gåvor i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län har tillsatt en särskild grupp som samordnar den stora mängd mat och det material som skänkts av privatpersoner och företag.

Publicerades

Länsstyrelsen Västmanland om läget vid branden

Brandens utbredning är oförändrad. Arbetet för att minska brandens intensitet pågår. Ambitionen är att hålla begränsningslinjerna och stänga in branden. Ett stort antal brandmän arbetar på marken. Flygplan och helikoptrar bekämpar branden från luften, vilket har gett bra resultat.

Publicerades

Sala kommun om samtalsstöd till drabbade

De som behöver samtalsstöd på grund av den stora skogsbranden i Västmanland kan ringa Sala kommuns kontaktcenter 0224-747000. Det nationella upplysningsnumret 113 13 gäller dock för mer allmänna frågor eller tips.

Publicerades

Telia om störningar i samband med skogsbranden

Ett antal telestationer i området där skogsbranden rasar i Västmanland saknar elförsörjning, flera går på batterier vilket innebär att det än så länge är begränsade störningar. I nuläget ligger en telestation nere vilket drabbar kunder med fast telefoni och bredband i Västervåla.

Publicerades

MSB: planen vattenbombar nu skogsbranden i Västmanland

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar att både de inlånade franska och italienska planen har vattenbombat i brandområdet sedan 17-tiden under onsdagen.

Publicerades

MSB: planen vattenbombar nu skogsbranden i Västmanland

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar att både de inlånade franska och italienska planen har vattenbombat i brandområdet sedan 17-tiden under onsdagen.

Publicerades

113 13 för frågor om skogsbranden

Alla som har frågor kring skogsbranden i Västmanland kan ringa Sveriges informationsnummer 113 13 för information från ansvariga myndigheter och kommuner. Samlad information finns också på…

Publicerades

Polisen: Röklukt i Stockholm kommer från Västmanland

Under onsdagen har räddningstjänst och polis fått många samtal från personer som känt brandlukt i Stockholmsområdet. Räddningstjänsten har varit och kontrollerat och inte hittat någon brand.

Publicerades

Jordbruksverket: Väsentligt att flytta djur från riskområden

Jordbruksverket skriver att det är väsentligt att flytta djur bort från riskområdena för skogsbranden i så stor utsträckning som det är möjligt. Detta eftersom eld och brandrök kan ge skador på djuren. Om det är svårt att hitta lämpliga djurtransporter kan andra transportmedel användas för att…

Publicerades

Länsstyrelsen varnar för sjöar där planen hämtar vatten

Länsstyrelsen Västmanland varnar allmänheten för att befinna sig vid de sjöar där vattenbombningsplanen ska hämta vatten till brandbekämpningen. Detta för att underlätta planens arbete men även för att det är farligt att vara i närheten.

Publicerades

Trafikverket: skogsbranden stoppar väg- och tågtrafik

Tågtrafiken Västerås - Fagersta/Ludvika/Avesta Krylbo är inställd utan ersättningstrafik eller hänvisning på grund av de extrema förhållanden i området . Följande vägar i området är avstängda, helt eller delvis: 756, 256, 668, 685, 681. Det finns ingen prognos för när trafiken kan återupptas.

Publicerades

Landstinget Västmanland om besvär av brandrök

Den som känner medicinska besvär av röken från den stora branden i Västmanland uppmanas att kontakta 1177 Vårdguiden för råd. Den som har astmatiska besvär kan vid behov öka sin dos av läkemedel. Brandröken i sig är inte farlig.

Publicerades

SVA: Skydda djuren mot brandrök

Det brinner i Västmanland och både människor och djur hotas. Rök från skogsbränder kan förorena luften med små, ohälsosamma partiklar. Effekterna av rök på djur liknar det som människor upplever: ögon och luftvägar blir irriterade.

Publicerades

Samordning av frivillig hjälp under skogsbranden

Frivilliga resursgrupper från Civilförsvarsförbundet stöder den lokala räddningstjänsten och samordnar hjälp under skogsbranden i Västmanland. Det är många som vill hjälpa till, men det är viktigt att göra det på rätt sätt så att släckningsarbetet inte störs.

Publicerades

SOS Alarm: Viktigt meddelande om brandrök

Ett VMA gick på tisdagen ut som riktar sig till samtliga som berörs av rök från skogsbranden som pågår i Västmanland. De uppmanas att vara inomhus samt stänga dörrar, fönster och ventilation.

Publicerades

Surahammars kommun startar krisgrupp med anledning av skogsbranden

Surahammars kommun har startat upp en krisgrupp i Hammarskolan i Surahammar. Hit kan bland annat evakuerade från kommunen som inte har någonstans att ta vägen vända sig. Invånare från Gammelby evakueras under kvällen. Även Västervåla och Ängelsberg kommer att evakueras.

Publicerades

Sala kommun uppmanar obehöriga att hålla sig borta från branden

Sala kommun uppmanar privatpersoner och andra obehöriga att hålla sig borta från området där en skogsbrand pågår. Under måndagen den 4 augusti är kommunens inriktning att begränsa spridningen av branden, som fortfarande inte är under kontroll.

Publicerades

Sala kommun om skogsbranden

De som behöver kontakta Sala kommun med anledning av den pågående skogsbranden kan ringa kontaktcenter, 0224 74 70 00. Via kontaktcenter nås även kommunens Posomgrupp med personal från Svenska kyrkan och kommunens vård- och omsorgsförvaltning som kan ge drabbade stöd och svara på frågor.

Publicerades

SOS Alarm om röklukt från branden i Sala

På grund av skogsbranden i västra delarna av Sala kommun i Västmanlands län kan stark röklukt uppfattas ända in i Uppsala län. Uppdatering 3/8. Enligt Räddningstjänsten Jämtland känns röklukten även i delar av Jämtland. Ring Sveriges informationsnummer 113 13 om du har frågor.

Publicerades

SOS Alarm om röklukt från branden i Sala Ny sida

På grund av skogsbranden i västra delarna av Sala kommun i Västmanlands län kan stark röklukt uppfattas ända in i Uppsala län. Uppdatering 3/8. Enligt Räddningstjänsten Jämtland känns röklukten även i delar av Jämtland. Ring Sveriges informationsnummer 113 13 om du har frågor.