2020

Publicerades

SMHI: Klass 2-varning för mycket höga flöden

SMHI varnar för mycket höga flöden i Byälven i Värmlands län och i Upperudsälven nedströms Dals Långed i Västra Götalands län.

Publicerades

Munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari

Folkhälsomyndigheten rekommenderar resenärer att använda munskydd i kollektivtrafiken. Rekommendationen gäller för resor som sker vardagar klockan 7–9 och 16–18. Det nya rådet om munskydd gäller från och med den 7 januari 2021.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Östersund

Uppdatering 30/12 klockan 07.20: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Den brittiska varianten av covid-19-viruset konstaterad i Sverige

Region Sörmland har konstaterat ett fall av den nya muterade varianten av covid-19-viruset som först upptäcktes i Storbritannien. Smittspårning startades omedelbart efter det att fallet konstaterades och man bedömer att spridningsrisken är väldigt låg.

Publicerades

Skärpta råd för butiker, köpcentrum och träningsanläggningar

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina råd till verksamheter. Det blir nu tydligare att verksamheter bör bestämma ett maxantal för hur många som får vara i lokalerna samtidigt.

Publicerades

Vaccinering mot covid-19 inleds 27 december

Den 27 december kommer vaccineringen mot covid-19 att inledas på äldreboenden i Sverige. Den första leveransen, med 9 750 doser, kommer att delas ut till landets alla regioner.

Publicerades

Inreseförbud från Storbritannien och Danmark

Regeringen meddelade på måndagen att inreseförbud till Sverige från Storbritannien och Danmark införs, på grund av den nya varianten av SARS-Cov-2-viruset. Förbudet träder i kraft vid midnatt, natten till tisdag 22 december. Regeringen har också beslutat om en avrådan från icke-nödvändiga resor…

Publicerades

Pfizer/Biontechs vaccin godkänt i EU

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ett godkännande av Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19. EU-kommissionen gav på måndagen ett så kallat villkorat godkännande till vaccinet.

Publicerades

Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgen

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

Publicerades

Snabbtester för personal inom vård och omsorg

Staten går in och medfinansierar så kallade snabbtester för att regionerna snabbt ska kunna upptäcka smitta på till exempel äldreboenden. Det meddelade regeringen i dag.

Publicerades

Gravida uppmanas till extra försiktighet för att inte bli sjuka i covid-19

Ny kunskap om förhöjd risk för gravida när det gäller covid-19 gör att Folkhälsomyndigheten förstärker och upprepar sina rekommendationer om försiktighet när det gäller risken för att smittas av coronaviruset.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Helsingborg

Uppdatering 17 december kl. 17.15: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Sms med information om covid-19

Måndagen den 14 december skickas ett sms till Sveriges befolkning. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som då börjar gälla i hela landet.

Publicerades

Regeringen föreslår tillfällig pandemilag

Regeringen föreslår att en tillfällig pandemilag för covid-19 ska gälla från den 15 mars 2021 till och med mars 2022. Syftet med lagen är att fler verksamheter än idag ska kunna omfattas av smittskyddsregler.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Begränsa ditt umgänge under storhelgerna

Från och med den 14 december ersätts de regionala råden av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd, skriver Folkhälsomyndigheten.

Publicerades

Gymnasieskolorna bör övergå till distansundervisning

Landets gymnasieskolor bör från den 7 december delvis stänga och övergå till fjärr- och distansundervisning till och med den 6 januari. Det rekommenderar Folkhälsomyndigheten.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Bettorp, Örebro

Uppdatering 2/12 kl. 17.00: Det viktiga meddelandet till allmänheten i Bettorp, Örebro gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Borlänge kommun, Dalarnas län

Det viktiga meddelandet till allmänheten i Borlänge gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även yngre barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 bör stanna hemma enligt Folkhälsomyndigheten som ändrar sina rekommendationer.

Publicerades

Vaccinationer mot covid-19 tidigast i januari 2021

Vaccinering mot covid-19 i Sverige kommer enligt planerna tidigast kunna starta i januari 2021.

Publicerades

Möjligt att hålla begravningar med max 20 deltagare

För att motverka smittspridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs dock för begravningar med max 20 deltagare.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten får möjlighet att införa lokala besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har idag beslutat att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa lokala besöksförbud på äldreboenden.

Publicerades

Skärpta allmänna råd i Jämtlands län

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Jämtlands län har ökat kraftigt. Därför införs nu skärpta allmänna råd, för att minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.

Publicerades

Varning för stora snömängder i Västerbotten

SMHI utfärdade på onsdagen en klass 2-varning för stora snömängder i Västerbottens kustland. Varningen gäller för torsdagen då det kan komma 15-30 centimeter snö.

Publicerades

Gymnasieskolor får använda distansundervisning för att begränsa smittspridningen

Från och med måndag 23 november får gymnasieskolor använda distansundervisning som komplement till undervisning på plats. Detta för att minska trängseln i skolans lokaler och därmed risken att covid-19 sprids mellan elever och personal. Tidigare har distansundervisning endast varit tillåten på…

Publicerades

Sverige deltar i ytterligare avtal om covid-19-vaccin

Sverige ska delta i ett EU-gemensamt avtal om att köpa covid-19-vaccin från Pfizer/BioNTech. Det är det tredje företaget som regeringen tecknar avtal med och förutsatt att vaccinerna godkänns har Sverige nu säkrat doser för hela befolkningen.

Publicerades

Max åtta personer får samlas

Regeringen föreslår att allmänna sammankomster begränsas ytterligare. Från och med 24 november och fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samtidigt tas det tidigare undantaget för tillställningar på serveringsställen bort.

Publicerades

Skärpta allmänna råd i Gävleborg och Västernorrland

Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt i Gävleborgs- och Västernorrlands län. Därför införs skärpta allmänna råd som ska bromsa smittspridningen i länen. De skärpta råden gäller från och med i dag till och med den 13 december, men kan komma att förlängas.

Publicerades

Skärpta allmänna råd i Dalarna, Värmland, Västmanland och på Gotland

Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt i Dalarnas, Gotlands, Värmlands och Västmanlands län. Därför införs från och med idag skärpta allmänna råd som ska minska spridningen av covid-19 i länen. De gäller i första hand till och med den 10 december 2020 och kan förlängas.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Linköpings kommun, Östergötlands län

Det viktiga meddelandet till allmänheten i Linköping gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Regeringen: Förbud mot alkoholservering efter klockan 22

Socialdepartementet föreslår en ny lag om tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22.

Publicerades

Skärpta allmänna råd införs i Kalmar, Västerbotten och Norrbotten

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och smittskyddsläkarna i region Kalmar, Västerbotten och Norrbotten har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i respektive län. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet gäller till och med…

Publicerades

Skärpta regionala råd införs i Blekinge

Region Blekinge och smittskyddsläkaren i Blekinge har beslutat om skärpta regionala råd för personer som vistas i länet. Syftet är att minska risken för smittspridning av covid-19. Beslutet gäller till och med den 30 november, men kan förlängas.

Publicerades

UD förlänger avrådan från resor

Utrikesdepartementet (UD) har beslutat att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien. Avrådan gäller till och med den 31 januari 2021.

Publicerades

Skärpta allmänna råd i Kronoberg och Södermanland

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i Kronobergs och Södermanlands län har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i de två länen. Beslutet gäller till och med den 26 november, men kan förlängas.

Publicerades

Skärpta allmänna råd införs i Halland, Jönköping och Örebro

Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkarna i region Halland, Jönköping och Örebro och länsstyrelserna har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i respektive län. Beslutet gäller till och med den 24 november, men kan förlängas.

Publicerades

Nya regler för minskad trängsel på serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Detta för att minska trängseln och därmed spridningen av covid-19.

Publicerades

Sveriges ambassad om skottlossning i Wien

Det har skett en skottlossning i Wien, Österrike, under måndagskvällen. Lokala myndigheter rekommenderar alla att hålla sig borta från de centrala delarna av staden samt att undvika att resa med kollektivtrafiken.

Publicerades

Skärpta allmänna råd införs i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i regionerna Stockholm, Västra Götaland och Östergötland har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i respektive län. Syftet är att minska den snabba smittspridningen av covid-19. Beslutet gäller till och med den 19 november, men kan…

Publicerades

Skärpta allmänna råd i Skåne

Alla som vistas i Skåne län uppmanas att undvika kollektivtrafik och att avstå från att vistas i butiker och köpcentrum. Det är två av de skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten och Region Skåne kommit överens om.

Publicerades

Regeringen förlänger inreseförbudet

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning förlänger regeringen det tillfälliga inreseförbudet till och med den 22 december 2020.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Ljusdals kommun, Gävleborgs län

Uppdatering 23 oktober kl 13.15: Det Viktiga meddelande som utfärdades på grund av en brand i Järvsö är återkallat och är inte längre aktuellt.

Publicerades

Höjning av publiktak och återinfört förbud för danstillställningar

Regeringen meddelade idag att taket för sittande publik höjs till 300 personer på kultur- och sportevenemang. För att förhindra trängsel på nattklubbar har regeringen även beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Besluten gäller från den 1 november.

Publicerades

Lättade rekommendationer för äldre

Personer över 70 år och riskgrupper kommer från och med nu att omfattas av samma rekommendationer som alla andra grupper i samhället. Regeringen uppmanar alla att följa de allmänna råden för att skydda de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka.

Publicerades

Återgång till tidigare regler för läkarintyg

Från och med den 1 november 2020 gäller de tidigare reglerna för läkarintyg avseende sjukpenning och vård av barn, meddelar Försäkringskassan. Från dag 8 behövs läkarintyg för vård av barn och från dag 15 för sjukpenning.

Publicerades

Skärpta allmänna råd i Uppsala län

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Uppsala har utfärdat skärpta allmänna råd för personer som vistas i Uppsala län. Syftet är att minska den snabba smittspridningen av covid-19.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Jägersro i Malmö

Uppdatering 20 oktober kl. 03.20: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Hörby

Det viktiga meddelandet till allmänheten i Hörby gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Avrådan upphör för turistresor till Malta och Slovenien

Torsdagen den 8 oktober hävs avrådan från turistresor till Malta och Slovenien, meddelar Utrikesdepartementet, UD.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i centrala Svedala i Skåne län

Uppdatering 5 oktober kl. 23.05: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Stanna hemma om någon i hushållet har covid-19

Många smittas av en annan person i hemmet. De som bor tillsammans med någon som bekräftats ha covid-19 kommer att få särskilda regler att följa.

Publicerades

Rekommendationer för besök på äldreboenden

Den 1 oktober hävs det generella besöksförbudet på äldreboenden. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för hur man kan förebygga smittspridning vid besök.

Publicerades

Om undantag från 50-personersgränsen

Regeringen ser över reglerna för hur många deltagare som tillåts i olika sammanhang under pandemin.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Bergsjön i Västra Götalands län

Uppdatering 25 september kl. 20.06: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Tiden för ersättning till riskgrupper förlängs

Riskgrupper samt anhöriga och föräldrar till vissa allvarligt sjuka barn kan ansöka om ersättning till och med den 31 december 2020.

Publicerades

Hävd reseavrådan för Finland och Slovakien

Utrikesdepartementet, UD, tar bort avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien. Beslutet gäller från och med 21 september.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Norrköping, Östergötlands län

Uppdatering 21 september kl 12.20: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från 1 oktober.

Publicerades

UD häver reseavrådan för Storbritannien

Utrikesdepartementet, UD, tar bort avrådan från icke nödvändiga resor till Storbritannien. Beslutet gäller från och med 14 september.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Borås kommun

Uppdatering 9 september kl 20.20: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

UD häver reseavrådan för Cypern

Utrikesdepartementet, UD, tar bort avrådan från icke nödvändiga resor till Cypern från och med 10 september. Beslutet grundar sig bland annat på att Cypern lättat på restriktionerna för svenska resenärer.

Publicerades

Regeringen föreslår förlängning av coronaåtgärder

Regeringen föreslår en förlängning av coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning.

Publicerades

Hårt tryck på testning i flera regioner

Intresset har ökat för test av pågående infektion av covid-19. Det har lett till ökade väntetider i flera regioner, bland annat i Kronoberg, Sörmland, Dalarna och Region Skåne.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Sävenäs, Göteborg

Uppdatering 1 september kl. 18.28: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Rättviks kommun, Dalarnas län

31/8 kl. 19.10: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över. Ursprungligt meddelande: Det brinner i en industrianläggning på Torpvägen. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Publicerades

Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas testning

Barn och unga som har symtom på covid-19 rekommenderas göra så kallade PCR-tester, för att snabbare kunna gå tillbaka till skolan.

Publicerades

Äldre och riskgrupper bör vaccineras först

Personer som är 70 år och äldre, övriga riskgrupper samt personal inom vård och omsorg bör prioriteras när ett godkänt vaccin mot covid-19 finns att tillgå i Sverige. Det framgår av den delredovisning för nationell plan för vaccinationer mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten nu lämnat in till…

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i sydöstra Malmö

Uppdatering 29 augusti kl 23.45: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över. Ursprunglig text: Ett viktigt meddelande till allmänheten har utfärdats i sydöstra Malmö, Malmö kommun i Skåne län. Det brinner i Gullvikskolan med kraftig rökutveckling.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Nykvarn, Stockholms län

Uppdatering 28 augusti kl. 11.20: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över. Ursprunglig text: En brand i en större flishög har spridit sig i ett skogsområde och fram till Svealandsbanan.

Publicerades

Förlängning av inreseförbudet till Sverige

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till Sverige från länder utanför EU och EES till och med den 31 oktober 2020.

Publicerades

UD häver reseavrådan för Bulgarien, Nederländerna och Rumänien

Utrikesdepartementet häver avrådan från icke nödvändiga resor till Bulgarien, Nederländerna och Rumänien. Detta från och med den 27 augusti 2020.

Publicerades

Nu öppnar ansökan om ersättning för riskgrupper

Idag öppnar Försäkringskassan ansökan om ersättning för de personer som måste avstå arbete för att de tillhör en riskgrupp för covid-19. Ersättningen kan sökas retroaktivt för tid från den 1 juli fram till den 30 september.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Älvsbyns kommun, Norrbottens län

Uppdatering 24 augusti kl. 12.02: Meddelandet gäller inte längre. Faran för ammoniakutsläpp är över. Dock uppmanas allmänheten fortsatt att hålla dörrar och fönster stängda samt att inte vistas utomhus i brandröken tillsvidare.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Moskogen i Kalmar kommun

Uppdatering 23 augusti kl. 21.25: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Undantag från 50-regeln utreds

Regeringen utreder lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Gränsen på 50 deltagare ska fortfarande gälla som huvudregel.

Publicerades

Sverige ingår EU-avtal om covid-19-vaccin

Sverige ska delta i ett avtal mellan EU-kommissionen och Astra Zeneca om köp av covid-19-vaccin. Det har regeringen beslutat.

Publicerades

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga besöksförbudet på äldreboenden till och med den 30 september.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Katrineholm, Södermanlands län

Uppdatering 17 augusti kl. 18.30: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Förändringar i reseavrådan

Efter den 12 augusti hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Liechtenstein och Österrike.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Östra Ersboda i Umeå kommun, Västerbottens län

Uppdatering 11 augusti kl 05.45: Det viktiga meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Ambassaden i Libanon: Svenskar uppmanas till försiktighet

I helgen sker demonstrationer i Libanon som utgår från hamnen i centrala Beirut.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Sundsvalls kommun

Uppdatering 31/7 kl 20.50: Faran är över. Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Fortsätt arbeta hemma om det finns möjlighet

De som har möjlighet att arbeta hemma bör fortsätta med det även under hösten, rekommenderar Folkhälsomyndigheten. Det bidrar till färre nära kontakter och minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken.

Publicerades

Förändringar i reseavrådan

Efter den 29 juli hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Strömsund

Uppdatering 26/7 kl 05.00: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten om immunitet mot covid-19

Den som haft en konstaterad covid-19-infektion har mycket låg risk att bli sjuk igen i åtminstone sex månader. Det skriver Folkhälsomyndigheten i en vägledning till regioner och kommuner.

Publicerades

Förändringar i reseavrådan från UD

Utrikesdepartementet, UD, häver avrådan till Andorra, Polen och Tyskland efter den 15 juli. Däremot återinför UD en avrådan för Schweiz, som gäller från och med den 15 juli till och med den 29 juli.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Landskrona, Skåne län

Uppdatering 5 juli kl 16.05: Det viktiga meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till och med den 31 augusti

Regeringen har i dag beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till och med den 31 augusti. Samtidigt har regeringen beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer.

Publicerades

Lättare att umgås om du har antikroppar för covid-19

Folkhälsomyndigheten bedömer att personer som fått ett positivt antikroppstest i större utsträckning kan umgås med familj och nära vänner. Detta kan vara extra betydelsefullt för personer över 70 år och riskgrupper.

Publicerades

Varning för mycket höga flöden i Torneälven

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Torneälven mellan Abisko och Rautasälven i Norrbottens län.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Örebro

Uppdatering 26 juni kl 21.15: Det viktiga meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Socialstyrelsen: Färre söker sig till akutmottagningarna under pandemin

Besöken på landets akutmottagningar minskade kraftigt när covid-19 bröt ut i Sverige. Socialstyrelsen varnar för konsekvenserna.

Publicerades

Regeringen förlänger inreseförbudet

Det förlängda inreseförbudet gäller till och med den 7 juli och berör dem som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Östersunds kommun, Jämtlands län

Torsdag 25/6 kl. 16.10: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

UD häver avrådan för tio länder den 30 juni

Utrikesdepartementet kommer från den 30 juni att häva avrådan för tio länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Däremot är det fortsatt avrådan till övriga länder.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Åmål i Åmåls kommun, Västra Götalands län

Tisdag 16/6 kl. 20.25: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Studie visar tydligt samband mellan ålder och risken att dö i covid-19

Uppskattningsvis 0,6 procent av alla som smittades med covid-19 kring andra halvan av mars avled. I gruppen 70 år och äldre var dödligheten 4,3 procent, medan den var 0,1 procent bland personer yngre än 70 år. Det visar en studie som Folkhälsomyndigheten har gjort i Stockholms län.

Publicerades

Besöksförbud inom äldreomsorgen förlängs

Det nationella besöksförbudet inom äldreomsorgen förlängs till 31 augusti, meddelar socialminister Lena Hallengren vid en pressträff på måndagen. Syftet med besöksförbudet är att minska risken för covid-19-smitta.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten Sala tätort i Sala kommun, Västmanlands län.

Uppdatering 14 juni 18:37: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Varning till allmänheten i Hansjö, Orsa kommun

Uppdatering 14 juni kl. 05.41: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Varning för mycket höga flöden Muonioälven

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden, och det gäller Norrbottens län, Muonioälven.

Publicerades

Extremt stor brandrisk i stora delar av södra Sverige

Under veckoslutet är risken för skogsbränder stor eller extremt stor på många håll i södra Sverige och allmänheten uppmanas att följa de eldningsförbud som råder för att undvika att onödiga bränder startar.

Publicerades

Covid-19 kom till Sverige från flera länder

Folkhälsomyndigheten har kartlagt och jämfört arvsmassan hos coronaviruset hos hemvändande resenärer. En av slutsatserna är att covid-19 sannolikt kommit till Sverige vid ett flertal tillfällen och från olika länder.

Publicerades

Färre pressträffar om covid-19 under sommaren

Från och med 10 juni kommer de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 att hållas på tisdagar och torsdagar.

Publicerades

Mer restriktiv tillståndsgivning för demonstrationer

För att minska risken för smittspridning av covid-19 blir polisen nu mer restriktiv med demonstrationstillstånd. Bakgrunden är att gränsen på max 50 personer har överskridits vid flera tillfällen senaste tiden.

Publicerades

Tekniska problem med appen Krisinformation

Uppdatering 10/6 kl. 16.45: Felet är nu åtgärdat.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Vilhelmina, Västerbottens län

Uppdatering 6 juni kl. 10.00: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Rekommendationer för inrikes resor lättas

Från den 13 juni kan symtomfria personer resa i Sverige, säger statsminister Stefan Löfven.

Publicerades

Gratis tester för covid-19

Alla som har symtom för covid-19 ska få testa sig. Testerna kommer att vara gratis, uppger regeringen. Antalet så kallade antikroppstester ska dessutom öka.

Publicerades

Varningar för mycket höga flöden i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland

Uppdatering 4/6: SMHI utökar sin tidigare klass 2-varning för mycket höga flöden i norra Sverige. Varningen omfattar nu flera län.

Publicerades

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk

Region Stockholms telefonlinje på flera språk om coronaviruset blir nu nationell meddelar Folkhälsomyndigheten och regionerna.

Publicerades

Test av utomhussignalen för viktigt meddelande

Klockan 15 den 1 juni testades utomhussignalen för viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunder tystnad. Detta upprepas 6 gånger. Därefter följer signalen faran över, som är en 30 sekunder lång signal.

Publicerades

Regeringen: Gymnasieskolan kan öppna igen

Elever i gymnasieskolan kan i sommar och i höst återvända till skolans lokaler. Förändringen gäller från den 15 juni.

Publicerades

Klartecken för idrott i sommar

Idrotten får startas upp igen, från och med den 14 juni – men enbart utomhus och utan publik.

Publicerades

Test av VMA

Under eftermiddagen onsdag 27 maj skickades ett antal testmeddelanden ut från Sveriges Radio som publicerades på Krisinformation.se och i vår app. I flera av dem framkom inte tydligt att det rörde sig om ett test. Sveriges Radio kommer att undersöka vad som gick fel.

Publicerades

Ominstallera appen Krisinformation

På grund av ett fel i appen Krisinformation kan det just nu vara problem med att ändra inställningarna för notiser.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Kungsängen i Stockholms län

Uppdatering 27 maj kl.11:20: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Varning för mycket höga flöden i delar av Norrbotten

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i delar av Norrbottens län. Flödena väntas kunna leda till översvämningar på utsatta ställen.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Bäckby och Västerås kommun i Västmanlands län

Uppdatering 26 maj kl. 05:30: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Vargön, Vänersborg, Västra Götalands län

Uppdatering 22 maj kl. 20.23: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Borlänge

Uppdatering 22/5 kl. 04:20: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Borlänge, Dalarnas län

Uppdatering 21 maj kl. 13:10 Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Låg andel antikroppar bland äldre

Störst andel antikroppar finns hos personer i Stockholm – och i åldrarna 20-64 år. Det visar de första resultaten av Folkhälsomyndighetens undersökning av förekomsten av antikroppar mot det nya coronaviruset.

Publicerades

Nya beredskapszoner kring svenska kärnkraftverk

Regeringen har beslutat om nya beredskapszoner för svenska kärnkraftverk från och med den 1 juli 2022. I zonerna ska det finnas jodtabletter, ett varningssystem och planering för utrymning och inomhusvistelse.

Publicerades

Okej med kollo i sommar

Det är viktigt att barn i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta med sina normala aktiviteter. Därför tillåter Folkhälsomyndigheten kollon och lägerverksamheter i sommar, om de hålls i mindre grupper i närheten av hemorten.

Publicerades

Regeringen förlänger inreseförbudet till Sverige

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning förlänger regeringen det tillfälliga inreseförbudet till den 15 juni.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Borlänge, Dalarnas län

Uppdatering 14 maj kl 17.55: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Transportstyrelsen: Firande på studentflak förbjuds

Från och med 15 maj är det förbjudet att åka på studentflak. Det har Transportstyrelsen beslutat på begäran av Folkhälsomyndigheten.

Publicerades

UD förlänger avrådan från utlandsresor

Resor utomlands får vänta till senare. Utrikesdepartementet förlänger sin reseavrådan till den 15 juli.

Publicerades

Sifo-mätning: Färre uppger ändrat beteende

Färre personer uppger att de undviker sociala aktiviteter eller kollektivtrafik än för en vecka sedan. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Stenungsund, Västra Götalands län

Uppdatering 10 maj kl 06:20: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten uppmanar gravida till försiktighet

Gravida bör undvika att smittas av covid-19 i slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga, enligt Folkhälsomyndigheten.

Publicerades

Småskaligt studentfirande i år

Det blir inga stora studentfiranden i år – inga större utspring, inga studenter på lastbilsflak och inga större fester. Det tydliggör nu Folkhälsomyndigheten.

Publicerades

Socialstyrelsen: Ålder avgör inte rätt till vård

Med anledning av den diskussion som förts i media om äldre människor inte skulle erbjudas intensivvård tydliggör Socialstyrelsen att så inte är fallet. I de nationella principerna för prioritering inom intensivvård framgår att alla ska ha vård på lika villkor, oavsett ålder, något som är…

Publicerades

Stor risk för bränder i skog och mark

På grund av den ökande brandrisken sätter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, in helikoptrar i beredskap för släckning. MSB vädjar samtidigt till allmänheten att vara försiktiga i skog och mark.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Annorlunda valborg i år

På grund av spridningen av covid-19 kommer årets valborgsfirande att bli annorlunda, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Vi behöver undvika fester och tänka på att inte bilda folksamlingar. Det är viktigt hålla avstånd till andra människor även utomhus.

Publicerades

Läkemedelsverket avråder från självtester för covid-19

Läkemedelsverket avråder från självtester för att påvisa covid-19. Sådana tester finns att köpa på internet men riskerar att göra mer skada än nytta eftersom de inte är tillräckligt tillförlitliga, uppger myndigheten.

Publicerades

Socialstyrelsen: Ny information om riskgrupper för covid-19

I en ny rapport identifierar Socialstyrelsen grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Rapporten är vare sig en riktlinje eller en rekommendation.

Publicerades

Varning för stormbyar i Jämtland

SMHI har utfärdat en klass-2 varning för stormbyar i Jämtlands län utom fjällen. Varningen gäller från måndag morgon till eftermiddag.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Råd för att minska smittspridningen

Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år vara särskilt försiktiga. Syftet med råden är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället – riskgrupper och äldre.

Publicerades

Begränsat uttag av läkemedel

Från och med idag kommer det inte vara möjligt att ta ut mer läkemedel från apoteken än vad du behöver för en period på tre månader. Det har regeringen beslutat efter att efterfrågan på läkemedel ökat kraftigt den senaste tiden.

Publicerades

Utökad provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur fler ska kunna testas för covid-19.

Publicerades

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Publicerades

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars).

Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Träna gärna men gör det säkert

Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta men vissa försiktighetsåtgärder behövs för att minska risken för smittspridning, enligt Folkhälsomyndigheten.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar på restauranger, caféer och barer får inte förekomma, enligt nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Med anledningen av spridningen av coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Publicerades

Stor gräsbrandsrisk i delar av Sverige

Just nu är risken för gräsbränder stor i Svealand och delar av Götaland och södra Norrland. Du bör iaktta stor försiktighet vid eldning utomhus.

Publicerades

Information om coronaviruset och covid-19 på andra språk än svenska

Folkhälsomyndigheten har samlat information på ett antal olika språk om coronaviruset och hur man skyddar sig och andra mot smitta.

Publicerades

Stopp för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa

Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa. Detta i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten om distansarbete

De arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera detta.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Haninge kommun

Uppdatering 17/3 kl 13.45: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Distansundervisning rekommenderas för alla gymnasieskolor, högskolor och universitet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset.

Publicerades

Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Skellefteå, Västerbottens län

Uppdatering 16/3 kl 05.31: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

Myndigheter: Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter till flera åtgärder.

Publicerades

UD avråder från utlandsresor till alla länder

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den osäkra situationen som råder för resande.

Publicerades

Flera nya åtgärder för att hantera smittspridningen

Den som är sjuk ska kunna vara hemma upp till 14 dagar utan krav på läkarintyg och skolor får bättre möjligheter att hantera effekter av coronaviruset. Det är några exempel på regeringens nya åtgärder.

Publicerades

Polisen: Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från och med 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal om 500 personer.

Publicerades

WHO: Spridningen av covid-19 är en pandemi

Världshälsoorganisationen WHO har idag förklarat att utbrottet av covid-19 utgör en pandemi.

Publicerades

UD avråder från icke nödvändiga resor till Tirol i Österrike

Utrikesdepartementet har utfärdat en avrådan från icke nödvändiga resor till Tirol i Österrike.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten föreslår begränsning av möten

Allmänna sammankomster med fler än 500 personer bör tills vidare inte få hållas. Det föreslår Folkhälsomyndigheten i en hemställan till regeringen. När ett sådant beslut börjar gälla bestämmer regeringen.

Publicerades

Slopad karensdag med anledning av coronaviruset

Regeringen har i dag presenterat ett förslag till extra ändringsbudget med anledning av det pågående virusutbrottet. Ett av förslagen är att karensdagen slopas. För den som blir sjuk innebär det att staten betalar ut sjukpenning redan från första dagen man är frånvarande på grund av sjukdom.

Publicerades

Klass 2-varning för stormbyar i södra Sverige

Uppdatering 12/3, 12.37: Klass 2-varningar för stormbyar råder nu också för Öland, Gotland, Blekinge, Skåne och Kalmar län. Följ uppdaterad information hos SMHI. Länk nedan.

Publicerades

UD avråder från icke nödvändiga resor till Italien

Utrikesdepartementet, UD, har den 10 mars beslutat att ändra avrådan avseende resor till Italien. UD avråder nu från icke nödvändiga resor till hela Italien.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Flera tecken på samhällsspridning

Det finns nu flera tecken på att det sker en samhällsspridning av coronaviruset i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen, enligt Folkhälsomyndigheten. Myndigheten ser i nuläget ingen allmän smittspridning i övriga landet, men risknivån höjs till "mycket hög risk för samhällsspridning i…

Publicerades

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning av sjuka som varit i Tyrolen

Från och med idag rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personer som varit i den österrikiska delstaten Tyrolen testar sig för covid-19 om man har symtom som feber, hosta och andningssvårigheter inom 14 dagar efter hemkomst.

Publicerades

Reseavrådan för Italien och Sydkorea

Utrikesdepartementet, UD, har beslutat om att avråda från icke nödvändiga resor till delar av norra Italien. UD avråder även från icke nödvändiga resor till delar av Sydkorea. Avrådan beror på utbrottet av coronavirus i dessa områden.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Strängnäs

Uppdatering 6/3 kl. 07.00: Meddelandet gäller inte längre.

Publicerades

SMHI varnar för stora snömängder i Västernorrland och Gävleborg

SMHI utfärdade på tisdagen en klass 2-varning för kraftigt snöfall i Västernorrlands län och längs Gävleborgs kustland.

Publicerades

Stopp för direktflygningar mellan Sverige och Iran på grund av coronavirus

På begäran av Folkhälsomyndigheten har Transportstyrelsen beslutat att tillfälligt återkalla trafiktillståndet för Iran Air på grund av coronasmittan.

Publicerades

Uppdaterad riskbedömning för covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten ändrar sin riskbedömning avseende fall av coronavirus i Sverige. Risken för allmän smittspridning bedöms som måttlig.

Publicerades

Fem nya bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Under torsdagen har ytterligare fem bekräftade fall av coronavirus-sjukdomen covid-19 upptäckts i flera regioner i Sverige.

Publicerades

Nytt bekräftat fall av covid-19 i Sverige

En person som nu vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har påvisats smittad av det nya coronaviruset, uppger Folkhälsomyndigheten. Personen mår väl.

Publicerades

UD: Råd till dig som ska resa utomlands

Med anledning av utbrottet av ett nytt coronavirus har flera länder infört begränsningar som kan påverka resenärer. Utrikesdepartementet, UD, har därför sammanställt ett antal råd för dig som ska ut och resa.

Publicerades

Förändrad riskbedömning

Folkhälsomyndigheten ändrar sin riskbedömning avseende fall av coronavirus i Sverige. Risken för allmän smittspridning bedöms som låg.

Publicerades

Folkhälsomyndighetens information till resenärer om det nya coronaviruset

Det nya coronaviruset har konstaterats i flera länder utanför Kina. Folkhälsomyndigheten har därför uppdaterat sina rekommendationer för personer som varit i Iran, Sydkorea samt vissa områden i Kina och Italien.

Publicerades

SMHI: Varning klass 3 för extremt höga flöden i Nissan och Lagan

Varning klass 3 för extremt höga flöden är utfärdad för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ned till mynningen i havet. Uppdaterad 24/2…

Publicerades

SMHI varnar för mycket högt vattenstånd i Norra Kvarken

SMHI utfärdar en klass 2-varning för mycket högt vattenstånd i Norra Kvarken från fredag mitt på dagen.

Publicerades

UD utökar reseavrådan för Kina

UD avråder nu från alla icke nödvändiga resor till Kina, med undantag för Hongkong och Macao. UD avråder sedan tidigare från alla resor till provinsen Hubei. Avrådan gäller tills vidare.

Publicerades

Varning för höga flöden i delar av södra Sverige

Uppdatering 19/2 10.05: SMHI har utfärdat varningar klass 2 för höga flöden för delar av Kronobergs och Blekinge län.

Publicerades

Översvämningar i delar av Västra Götaland

Delar av Västra Götaland och Halland har drabbats hårt av det senaste dygnets oväder. Det är mycket höga vattenflöden i Ätran och Viskan. Fastigheter har svämmats över i bland annat Borås, Mark, Svenljunga och Bollebygd, enligt Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Publicerades

SMHI varnar för oväder i flera delar av landet

Under måndagen väntas oväder i flera delar av Sverige. Det gäller bland annat varning för höga flöden i Viskan och Ätran samt risk för mycket hårda vindbyar i stora delar av landet. Tågtrafiken ställs in på vissa banor.

Publicerades

SMHI varnar för högt vattenstånd i Bottenviken och Norra Kvarken

SMHI utfärdar en klass 2-varning för mycket högt vattenstånd i Bottenviken och Norra Kvarken.

Publicerades

UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen

Utrikesdepartementet, UD, avråder nu från alla resor till Hubei-provinsen, men också från icke nödvändiga resor till Zhejiang-provinsen.

Publicerades

SMHI varnar för mycket högt vattenstånd

SMHI har utfärdat klass 2-varningar för mycket högt vattenstånd dels i Bottenviken och Norra Kvarken från måndag morgon, dels utmed Västkusten från måndag eftermiddag.

Publicerades

SMHI varnar för stormbyar i delar av västra Sverige

Uppdatering den 8 februari kl 23.00: SMHI har utfärdat vädervarning klass 2 för stormbyar i Skåne län, samt Öland och Gotland.

Publicerades

Folkhälsomyndigheten om karantänsregler

Friska hemvändande personer från områden i Kina där fall av det nya coronaviruset rapporterats bör vara uppmärksamma på symtom, men behöver inte sitta i karantän, skriver Folkhälsomyndigheten.

Publicerades

UD och MSB har hämtat hem tolv svenskar från Wuhan i Kina

Under helgen har en EU-gemensam transport genomförts för att ta hem de tolv svenskar som velat lämna Wuhan i Kina.

Publicerades

Regeringen klassar coronavirus som samhällsfarlig sjukdom

Regeringen klassade vid ett extrainsatt sammanträde den 1 februari det nya coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom. Detta som en beredskapsåtgärd för smittskyddsmyndigheterna att kunna fatta snabba beslut om karantän om det blir nödvändigt.

Publicerades

Första bekräftade fallet av coronavirus i Sverige

En kvinna i Jönköpings län har bekräftats vara smittad av coronaviruset, uppger Folkhälsomyndigheten. Kvinnan hade besökt Wuhanområdet i Kina. Hon vårdas nu på Länssjukhuset Ryhov där hon är isolerad.

Publicerades

WHO klassar utbrottet av corona-virus som internationellt hot mot människors hälsa

Världshälsoorganisationen, WHO, beslutade sig under torsdagen (30/1) för att klassa utbrottet av det nya corona-viruset 2019-nCoV som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Det gör man eftersom utbrottet av viruset kräver att världens länder samordnar sina insatser.

Publicerades

UD avråder från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina

Utrikesdepartementet, UD, avråder från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina. Anledningen är coronaviruset som drabbat provinsen.

Publicerades

Myndigheterna om det nya coronaviruset

Enligt Folkhälsomyndigheten är sannolikheten låg att det nya coronaviruset, 2019-nCoV, kommer att spridas i Sverige. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Publicerades

Krisstöd efter explosionerna i Stockholm

Under tisdagen den 21 januari fanns stadsdelsförvaltningen på plats i Kista och Husby för krisstöd. Detta efter explosionerna i två bostadshus under natten. Två lokaler öppnades för boende som drabbats.

Publicerades

Varning för kvicksilver i hudblekande krämer

Vid kontroller i butik har miljöinspektörer funnit kvicksilver i sex olika hudblekande krämer. Kvicksilver är mycket skadligt. Läkemedelsverket varnar därför alla från att använda krämerna.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Vara

Det viktiga meddelande till allmänheten, VMA, som utfärdades för Vara den 12 januari gäller inte längre.

Publicerades

UD avråder från icke nödvändiga resor till Iran

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet (UD) den 9 januari 2020 beslutat att avråda från alla icke nödvändiga resor till Iran. Orsaken är ett förändrat säkerhetsläge som är svårt att förutsäga och som snabbt kan förändras.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Sala

Det viktiga meddelande till allmänheten, VMA, som utfärdades för Sala 8 januari gäller inte längre.

Publicerades

SMHI: Stormvarning i norra Lapplandsfjällen

Uppdatering 9/1 16.30. Den klass 2-varning som SMHI utfärdade för norra Lapplandsfjällen gäller inte längre.

Publicerades

Svenskar drabbade i flygkrasch

Med anledning av flygolyckan i Iran, där svenskar drabbats, har UD öppnat ett krisnummer dit oroliga anhöriga kan ringa. Numret är 08 405 92 00.

Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Nossebro i Essunga kommun, Västra Götalands län

Det VMA som utfärdades för Nossebro i Essunga kommun gäller inte längre. Faran är över.

Publicerades

Stor vattenläcka i Varberg - spara på vattnet

Den trasiga vattenledningen har nu reparerats. Från och med fredag den 3 januari klockan 05.00 kan dricksvattnet i Varberg användas som vanligt. Tills dess uppmanar det kommunala vattenbolaget om fortsatt sparsamhet med vattnet.

Publicerades

Varning för storm i norra Lapplandsfjällen

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för storm i norra Lapplandsfjällen i Norrbottens län. Varningen gäller för onsdag kväll och natten mot torsdag.